Lægerne

 

Michael Haslund

Speciallæge i almen medicin.

Født 1976, Læge i 2003
Speciallæge i almen medicin 2010
Praktiserende læge siden 2010
Medlem af:
Den Almindelige Danske Lægeforening
Praktiserende Lægers organisation

Lægeforeningen

Peter Rasmussen               

Speciallæge i almen medicin.
Født 1987, Læge i 2014
Speciallæge i almen medicin 2020
Praktiserende læge siden 2020
Medlem af:
Den Almindelige Danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin

Peter