Corona-virus

Du skal IKKE møde op i lægehuset, hvis du mistænker selv at have Corona-virus, men i stedet kontakte os på telefonisk.

Symptomerne er feber, tør hoste, muskelsmerter, synkesmerter eller træthed.